Showing posts with label త్రిష. Show all posts
Showing posts with label త్రిష. Show all posts

త్రిష గుద్దలు సల్లు

త్రిష గుద్దలు సల్లు త్రిష గుద్దలు సల్లు దెంగుతున్నాడే [FAKE images] త్రిష గుద్దలు లేపుకుని ఉంది దరువేసేవాడు ఎవడొస్తాడో...
ఎవడ్నో పంపించారు...అరెరే త్రిషని దెంగుతున్నాడే ... ఎవరు వాడు ...